ENVAQUA

 Per 1 januari 2015 is ENVAQUA de naam van de fusie vereniging van de Vereniging van Leveranciers van Milieu technologie en Aqua Nederland. In deze nieuwe vorm is de vereniging een krachtige vertegenwoordiger van de Nederlandse technologie die ondernemingen verbindt uit de brede sector van water- en milieu technologieën.

EnvAqua (voorheen Aqua Nederland) is de branche vereniging voor bedrijven die zich bezighouden met waterbehandeling door het leveren van relevante apparatuur, producten of diensten. De vereniging is opgericht in 1990 en heeft veel leden, waaronder dus Pro Water. Onder waterbehandeling wordt het in positieve zin beïnvloeden van de waterkwaliteit voor industriële of consumptieve doeleinden door middel van kennis, apparatuur en milieu verantwoorde producten verstaan.
Dit betreft dan niet alleen drinkwater, maar ook industriewater en afvalwater.

Wereldwijd komt water steeds hoger op de agenda te staan. De groeiende vraag naar water zal in de nabije toekomst leiden tot toenemende schaarste, zelfs in landen waar water nu nog een vanzelfsprekendheid is. Dit biedt kansen want Nederland staat internationaal bekend om haar innovatieve watersector. Het is daarom zaak onze technologische voorsprong te behouden door te investeren in de juiste medewerkers en in R&D. Hierdoor gaan meer mensen kiezen voor een baan in de watertechnologie. Want juist de kennis, expertise en ervaring liggen aan de basis van succes.

EnvAqua organiseert vele activiteiten om overleg en samenwerking tussen gebruikers en leveranciers te bevorderen. De Aqua Nederland Vakbeurs is hiervan een prachtig voorbeeld. Vele actieve leden tonen hun kennis en producten op “In Bedrijf bijeenkomsten”, symposia, lezingen, in publicaties en in werkgroepen. Het is goed te zien hoe EnvAqua zich heeft ontwikkeld tot een professionele branche vereniging. EnvAqua wil graag een verbindende rol spelen in de Nederlandse waterwereld.
Noemenswaardig is in dit kader de samenwerking met VLM en het 10-punten plan als advies aan het Topteam Water. Met recht is EnvAqua een sprankelende branche vereniging!


Meer info over EnvAqua?