Testo 922 thermometer

De Testo 922 thermometer legt de meetwaarde vast van twee TE-voelers en geeft deze gelijktijdig aan op het display. Door middel van een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Het temperatuurverschil is snel uitleesbaar. Een akoestisch alarm waarschuwt bij grenswaarde overschrijding. Actuele meetwaarden als max.-/min.-data kunnen met de snelle testo printer gedocumenteerd worden. Bij cyclische opslag is de weergave van meetwaarden bijvoorbeeld één keer per minuut mogelijk.

Testo 922 thermometer

Highlights van de Testo 922 thermometer

  • 2-kanaals thermometer met optionele radiografische voeler
  • Weergave van temperatuurverschil
  • Cyclische opslag van de meetwaarde, bijv. één keer per minuut
  • Voortdurende weergave van max.- / min.-waarde
  • Hold functie voor het vasthouden van de meetwaarden
  • TopSafe, de onverwoestbare beschermhuls, beschermt tegen vuil en stoten (optie)
  • Display verlichting
  • Gegevens ter plaatse printen met de snelle testo printer

Meer informatie over de Testo 922 thermometer?