Chemie

Voor de industrie levert Pro Water speciale chemicalien voor onder andere ketelwater behandeling en koelwater behandeling.


Koelwaterbehandeling

In de industrie wordt voor koeling veel gebruik gemaakt van waterkringlopen. Hierin kunnen problemen ontstaan als corrosie, vervuiling of verslijming. Pro Water biedt voor de totale koelwater behandeling een uitgebreid productenpakket aan waarmee problemen worden voorkomen en de continuïteit van het proces garandeert.


Ketelwaterbehandeling

In productie processen wordt veelal energie en warmte gebruikt in de vorm van stoom. Bij de opwekking van stoom kunnen echter problemen ontstaan in de vorm van vervuiling of corrosie, hetgeen leidt tot efficiency verlaging of stilstand. Diverse hoogwaardige producten zorgen voor een probleemloze procesdoorgang.