Go to About Pro Water

Monitoring inlaat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie

Deze maand een bericht over de bewaking van de inlaat van een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie. In deze toepassing wordt de meetsensor van de ISA UV/Vis-spectrometer geïnstalleerd in een EX-zone en gebruikt voor de bepaling van CZV, NH4 en totaal N.

Opgave:

Voor de bewaking van de inlaat van een gemeentelijke waterzuiveringsinstallatie is een continue meting van de verwachte belasting van het afvalwater vereist. De mate van belasting wordt onder meer bepaald door de concentraties van het chemisch zuurstofverbruik (CZV), ammonium (NH4) en totaal stikstof (N-totaal).
De ISA UV/Vis spectrometer van GO Systemelektronik is bij uitstek geschikt voor de gelijktijdige bepaling van deze parameters. Het systeem biedt ook het voordeel van een reagensvrije werking en weinig onderhoud dankzij de automatische reiniging.
Op basis van de gemeten gegevens kunnen maatregelen voor de optimalisering van het reinigingsproces worden afgeleid, tevens kunnen vroegtijdige waarschuwingen worden gegeven bij overschrijding van grenswaarden waardoor problemen kunnen worden voorkomen en zodoende de bedrijfszekerheid te waarborgen. Een nauwkeurige meting met een kort meetinterval is voor deze taak een vereiste. Bij deze specifieke toepassing moest het sensorsysteem in de explosiegevaarlijke zone van een gebouw van de onbemande rioolwaterzuiveringsinstallatie worden geplaatst.

Lees hier de nieuwsbrief

bestellen

Bestellen

074-2915150
Offerte

Offerte

074-2915150