Comparator systemen

Een comparator is een analyse instrument waarbij het basis idee kleurvergelijk is. Een monster heeft na het toevoegen van reagens een kleur gekregen en deze kleur wordt vergeleken met een bekende schaal.

 Lovibond Checkit Comparator

Hoe werkt een comparator?

Eén van de twee met het watermonster gevulde cuvetten wordt in de linker kamer van de comparator gezet en dient als compensatie voor gekleurde of troebele watermonsters. In het tweede cuvet wordt de voor de analyse benodigde reagens (tabletten, poeder of vloeibaar) toegevoegd en gemengd. Dit cuvet wordt in de rechter kamer van de comparator gezet. Na het inschuiven van de bijbehorende kleurschijf in de comparator wordt deze zolang gedraaid tot de kleur overeenkomt met de kleur van het watermonster met reagens.
Het meetresultaat kan men vervolgens van de grote meetschaal aflezen. Het op de achterkant van de comparator gemonteerde diffusorplaatje maakt een goede kleurvergelijking mogelijk door het verminderen van omgevingsinvloeden en verbeteren van ongunstige lichtomstandigheden.
Hieronder is nadere informatie te vinden over verschillende comparator systemen.