Maritiem watersysteem aan boord

Voor de maritieme sector levert Pro Water meet- en testapparatuur voor het meten en analyseren van afvalwater, ballastwater en drinkwater aan boord van schepen.

Maritiem watersysteem aan boord

Aan boord van boten, jachten en schepen moeten de waterstromen 100% betrouwbaar zijn. Parameters in ballastwater, drinkwater en afvalwater moeten daarom telkens gemeten worden. Met de meet- en analyseapparatuur van Pro Water kan dit zowel handmatig als online. Speciaal voor de maritieme sector hebben wij handzame en compacte testkoffers, op maat gemaakt, om de kwaliteit van alle waterstromen snel en nauwkeurig te meten. Het is belangrijk om aan alle kwaliteitseisen te voldoen om veilig en schoon (drink)water aan boord te garanderen.

Watergebruik aan boord

Watertechnologie aan boord wordt steeds specifieker. De kwaliteit van het water in de aanwezige waterstromen is onderhevig aan steeds meer en strengere eisen. Voor de gezondheid en veiligheid van de bemanning of recreanten aan boord van het schip, jacht of de boot moet drinkwater volledig betrouwbaar zijn. Ook ballastwater en afvalwater moeten aan specifieke eisen voldoen. Onze apparatuur meet snel en nauwkeurig alle parameters als chloorgehalte, zuurgraad of pH, geleidbaarheid, opgelost zuurstofgehalte, ijzergehalte, ammoniumgehalte, temperatuur, nitraten, fosfaten en troebelheid.

Veilige metingen aan boord met Pro Water

  • Afvalwater
  • Ballastwater
  • Recreatiewater
  • Drinkwater
  • Desinfectie
Meer info

Drinkwater aan boord

Drinkwater aan boord van een boot, schip of jacht wordt in tanks opgeslagen en blijft regelmatig langdurig in die tanks en waterleidingen staan. Deze liggen minder diep dan bij woonhuizen waardoor de omgevingstemperatuur de kwaliteit van het water beïnvloedt en vervuilt. Bacteriën hebben sneller de kans te groeien waardoor het water niet veilig is om te drinken. Daarom is het belangrijk om het drinkwater aan boord telkens te meten en analyseren. Pro Water heeft een ruim assortiment van meet- en testapparatuur zodat je zeker weet wat de actuele waarden van het drinkwater aan boord zijn.

Afvalwater aan boord

Vuil water uit het vuilwatersysteem en de vuilwatertank aan boord mag niet zomaar geloosd worden in het oppervlaktewater. Daar zijn van overheidswege allerlei eisen aan verbonden. Voor toiletwater gelden andere eisen dan voor douchewater en afwaswater. Vooral bij douchewater is het van belang om te letten op legionella. Het is dus essentieel om betrouwbare metingen te verrichten bij het afvalwater aan boord. Met de testkits van Pro Water kunnen alle belangrijke parameters in afvalwater aan boord snel gemeten worden zodat de kwaliteit ervan gehandhaafd kan blijven. Dit alles is belangrijk voor de gezondheid van een ieder op de boot, schip of jacht.

Meer weten over alle maritieme waterbehandeling?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om antwoord te geven op alle vragen en opmerkingen. Dit kan per mail, telefonisch en eventueel op locatie.