Communaal of stedelijk afvalwater

Pro Water is leverancier van meet- en testapparatuur voor water binnen waterschappen, gemeenten, rioolwaterzuiveringen en afwaterwaterzuiveringen

Communaal (stedelijk) afvalwater zuiveren

Aan de afvalwaterstroom van stedelijk afvalwater en afvalwater in het buitengebied worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Met de groeiende bevolking worden overheden gedwongen de waterkwaliteit van afvalwater en rioolwater steeds meer en beter te meten/analyseren.
Pro Water levert meetapparatuur voor het testen van communaal afvalwater waarbij alle belangrijke parameters gemeten en geanalyseerd kunnen worden. Op basis van deze metingen en analyses kunnen rioolwaterzuiveringen en waterschappen het zuiveringsproces beter monitoren.

Belangrijkste componenten in stedelijk afvalwater

Bij het meten en zuiveren van stedelijk of communaal afvalwater is het belangrijk om aan alle kwaliteitseisen te voldoen en aan de eisen van de overheid. De verschillende parameters en concentraties in de afvalwaterstroom moeten nauwkeurig gemeten en gemonitord worden. Met de meetapparatuur van Pro Water is het mogelijk om componenten zoals zuurgraad (pH), geleidbaarheid, opgelost zuurstofgehalte(DO), chemisch zuurstof verbruik (COD), biologisch zuurstofverbruik (BOD) ijzergehalte, ammoniumgehalte, temperatuur, nitraten, fosfaten en troebelheid snel en nauwkeurig te meten. Dit is slechts een kleine opsomming van de mogelijke componenten.

Waarom kiezen voor Pro Water?

  • 20 jaar ervaring in meet- en regeltechniek
  • Bewezen marktpositie
  • Unieke service met eigen specifieke servicesets
  • Garant voor nauwkeurige metingen
  • Direct contact
Meer info

Stikstof- en fosfaatverwijdering uit stedelijk afvalwater

Op de concentraties van fosfaten, nitraten en stikstof in afvalwater houden overheden, gemeenten en waterschappen steeds strenger toezicht. Voor het milieu en de gezondheid voor mens en dier is het beter om deze concentraties zo beperkt mogelijk te houden. Alle parameters in communaal (stedelijk) afvalwater kunnen door de meetapparatuur van Pro Water snel en nauwkeurig gemeten worden om zo de afvalwaterstroom naar beken, kanalen en rivieren veilig te houden en op een gezonde manier water hergebruik te garanderen.

Biologisch en chemisch zuurstofverbruik communaal water (BOD / COD / CZV)

Deze parameters zijn zowel online als met de hand meetbaar. Overal waar de kwaliteit van water belangrijk is, zijn nauwkeurige metingen in laboratoria of in het veld essentieel. Pro Water levert meet- en analyseapparatuur en service om belangrijke elementen in afvalwaterlozingen te meten. Zoals bijvoorbeeld het biologisch of chemisch zuurstofverbruik van communaal afvalwater. We leveren zuivere meetmethoden om de mate waarin water verontreinigd is te meten en te analyseren. Om de belangrijkste waarden te meten/monitoren bevat onze apparatuur o.a. sensoren als troebelheidssensoren, zuurstofsensoren, UV/VIS spectrometer en nog veel meer.

Meer weten over communaal of stedelijk afvalwater

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om antwoord te geven op alle vragen en opmerkingen. Dit kan per mail, telefonisch en eventueel op locatie.