MEETAPPARATUUR VOOR ALLE SECTOREN

Voor alle denkbare processen en productielijnen levert Pro Water betrouwbare meet- en regelapparatuur om alle parameters in zwembadwater en industriewater nauwkeurig te meten. Ook in de sectoren agricultuur, communaal en maritiem leveren wij de juiste apparatuur voor het meten van de waterkwaliteit.

ZWEMBADEN

Voor de juiste waterbalans van veilig en hygiënisch zwembadwater zijn betrouwbare metingen essentieel. Zuurtegraad (pH waarden), chloorgehalte, temperatuur, waterhardheid en alkaliteit van zwemwater worden snel en eenvoudig gemeten met de test- en meetapparatuur van Pro Water.

Er zijn meerdere testkits beschikbaar voor het meten van de zwemwaterkwaliteit voor alle soorten zwembaden als subtropische zwembaden, binnenbaden, buitenbaden, recreatiebaden, kunststof of betonnen inbouwzwembaden en privé pools.

INDUSTRIE

De kwaliteit van afvalwater, industriewater en proceswater voldoen aan de strengste eisen. Betrouwbare metingen zijn cruciaal. Waarden die niet juist gemeten worden, verstoren het proces. Belangrijke parameters in dit proces zijn hardheid, chemisch zuurstofverbruik, chloorgehalte, zuurgraad of pH, geleidbaarheid, opgelost zuurstofgehalte, ijzergehalte, ammoniumgehalte, temperatuur en troebelheid.

Pro Water adviseert over en levert de juiste meetapparatuur waarmee zowel handmatig als (continu) online de waterkwaliteit gemeten kan worden van proceswater, afvalwater, ketelwater, koelwater, drinkwater en oppervlaktewater.

AGRICULTUUR

Binnen de sector agricultuur is het niet alleen belangrijk om de kwaliteit van water te meten maar ook de waarden van andere bouwstoffen. Gewassen binnen de tuinbouw en glastuinbouw, voedingsstoffen in grond en de kwaliteit van bodems of water in de veehouderij: voor meerdere doeleinden levert Pro Water testsets van LAQUAtwin, handzame kwaliteitsmetingsets.

Elke waarde wordt snel gemeten: pH, geleidbaarheid, zout, natrium, kalium, nitraat en calcium.

COMMUNAAL

Met de groeiende bevolking stellen overheden steeds strengere eisen aan de waterkwaliteit van afvalwater en rioolwater. De verschillende parameters en concentraties in de afvalwaterstroom moeten telkens nauwkeurig gemeten worden. Waterschappen, gemeenten en overheden zien er streng op toe dat rioolwaterzuiveringen en afwaterwaterzuiveringen de metingen van waterkwaliteit goed op orde hebben en hun waterzuiveringsproces goed monitoren. Pro Water levert meetapparatuur voor het testen van communaal afvalwater waarbij alle mogelijke parameters gemeten en geanalyseerd kunnen worden. Op basis van deze metingen en analyses kunnen rioolwaterzuiveringen en waterschappen het zuiveringsproces beter monitoren.

MARITIEM

Parameters in ballastwater, drinkwater en afvalwater aan boord van boten, jachten en schepen moeten telkens gemeten worden. Het is belangrijk om aan alle kwaliteitseisen te voldoen en veilig en schoon water aan boord te garanderen voor de gezondheid van bemanning of recreanten op het schip of de boot. Speciaal voor de maritieme sector levert Pro Water meet- en testapparatuur voor het meten en analyseren van afvalwater, ballastwater en drinkwater aan boord. Watertechnologie aan boord wordt steeds specifieker en onze apparatuur meet snel en nauwkeurig alle noodzakelijke parabelen.