Geleidbaarheidssensoren of EC-elektroden

Het meten van ionen in oplossingen

Highlights EC-sensoren

De basisprincipes van geleidbaarheid:

Geleidbaarheid verwijst naar het vermogen van een oplossing om elektrische stroom te geleiden. Het wordt gemeten in Siemens per meter (S/m) of micro Siemens per centimeter (μS/cm). De geleidbaarheid van een oplossing is rechtstreeks gerelateerd aan de aanwezigheid en concentratie van geladen ionen. Een oplossing met een hogere ionenconcentratie zal doorgaans een hogere geleidbaarheid hebben.

Hoe werken EC-elektroden?

Een geleidbaarheidselektrode (EC = electro-conductivity) bestaat uit twee elektroden, ook wel cellen genoemd, die wordt gescheiden door een bekend volume of afstand van de oplossing die wordt gemeten. Wanneer een elektrische spanning wordt aangelegd tussen deze elektroden beginnen de geladen ionen in de oplossing te bewegen. De mate van ionenbeweging is direct gerelateerd aan de geleidbaarheid van de oplossing.

De elektrode meet de weerstand van de oplossing tegen de beweging van de ionen. Een hoge geleidbaarheid betekent dat de ionen gemakkelijk kunnen bewegen en dat de weerstand laag is, terwijl een lage geleidbaarheid duidt op een hogere weerstand tegen ionenbeweging.

Toepassingen van EC elektroden:

  • Waterkwaliteitsbewaking: In milieutoepassingen worden geleidbaarheidselektroden gebruikt om veranderingen in de ionenconcentratie in natuurlijke wateren te detecteren. Dit is essentieel voor het bewaken van de gezondheid van ecosystemen en het opsporen van verontreinigingen.
  • Procesbeheer: In de industrie spelen geleidbaarheidselektroden een cruciale rol bij de controle van industriële processen. Ze helpen bij het handhaven van de juiste concentraties van opgeloste stoffen, wat van invloed is op productkwaliteit en efficiëntie.
  • Laboratoriumanalyses: Geleidbaarheidselektroden worden veel gebruikt in laboratoriumomgevingen voor het karakteriseren van oplossingen, het meten van zoutconcentraties en het bepalen van ionische sterktes in chemische reacties.

Kiezen van de Juiste Geleidbaarheidselektrode

Het selecteren van de juiste geleidbaarheidselektrode is essentieel voor nauwkeurige metingen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

  • Meetbereik: Overweeg het verwachte geleidbaarheidsbereik van de monsters om ervoor te zorgen dat de elektrode geschikt is voor de toepassing.
  • Elektrodeconstructie: Kijk naar de materiaalkeuze en constructie van de elektrode. Glas, epoxy of roestvrij staal zijn veelgebruikte materialen.
  • Onderhoud: Informeer naar het benodigde onderhoud en de levensduur van de elektrode, zodat je een praktische keuze kunt maken.
  • Kalibratie: Controleer of de elektrode eenvoudig te kalibreren is en of er kalibratiestandaarden beschikbaar zijn.

Over de keuze van de juiste sensor geven wij graag advies

Kalibratie en Onderhoud:

Om nauwkeurige metingen te garanderen, moeten geleidbaarheidselektroden regelmatig worden gekalibreerd met behulp van standaardoplossingen. Het is ook van cruciaal belang om de elektrode schoon te houden en goed te onderhouden, omdat vervuiling of beschadiging de metingen kunnen beïnvloeden.

Conclusie

EC-elektroden zijn essentiële sensoren voor het meten van geleidbaarheid in oplossingen. Ze spelen een cruciale rol in een breed scala van toepassingen, variërend van milieumonitoring tot industriële procescontrole en laboratoriumonderzoek. Het begrijpen van hun werking en het correct gebruik van deze elektroden is van groot belang voor het verkrijgen van betrouwbare analytische gegevens.

Meer weten over de EC sensoren of elektroden?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij doen ons uiterste best om antwoord te geven op alle vragen en opmerkingen. Dit kan per mail, telefonisch en eventueel op locatie.