Troebelheid of Turbidity

De troebelheid of turbiditeit van een vloeistof is de mate van helderheid van die vloeistof. Suspensies en emulsies kunnen troebel zijn.
Troebelheid wordt meestal beïnvloed door onopgeloste zwevende deeltjes die te klein zijn om waar te worden genomen zonder vergroting, maar wel variëren in deeltjes diameter. Wanneer de dichtheid van de deeltjes groter is dan die van water, zullen ze uiteindelijk naar de bodem zinken. Als de dichtheid van de deeltjes nagenoeg gelijk is aan de dichtheid van de vloeistof zelf, dan blijven de deeltjes ergens in de vloeistof zweven. De eenheid waarin de troebelheid wordt uitgedrukt is meestal de Nephelometric Turbidity Unit (NTU). De troebelheid kan ook gemeten worden in absorptie eenheden. De meet methode van de NTU is gebaseerd op het reflecterend vermogen van de moeilijk bezinkbare of volledig colloïdale deeltjes in de vloeistof. Tijdens de meting wordt een lichtstraal op de vloeistof geschenen en haaks hierop de hoeveelheid binnen vallend licht gemeten. Hoe meer licht wordt gemeten hoe meer er door de deeltjes wordt weerkaatst. Een direct verband tussen de hoeveelheid deeltjes en de gemeten NTU is niet te leggen aangezien de reflectie, vorm en kleur van de deeltjes sterk kunnen verschillen.
Een proces waarbij continue de troebelheid wordt gemeten is de (drink)water zuivering, maar ook voor zwembaden is de troebelheid een belangrijke parameter.


Meer informatie over Lovibond turbidity meters?