Go to About Pro Water

Lovibond

Wereldwijd zijn er richtlijnen voor correcte procedures om legionella in watersystemen te bestrijden. Het inperken van het bacteriële gehalte vermindert het risico op een uitbraak van deze vaak dodelijke ziekte aanzienlijk. In de richtlijnen wordt de invoering van een toezichts- en controleprogramma aanbevolen. Als onderdeel van dit programma wordt het koeltorenwater regelmatig getest met behulp van dipslides. Voor de semi kwantitatieve bepaling van aerobe en anaerobe bacteriële populaties in industriële en recreatieve wateren is een uitgebreid gamma van dipslides beschikbaar. De nauwkeurigheid van dipslides is beperkt door de kleine steekproefgrootte. Bij correct gebruik en incubatie bij een constante temperatuur met de Lovibond® Incubator voor Dipslides zijn de dipslides echter uitstekend geschikt voor een trendanalyse en kunnen ze een vroege indicatie geven van bacteriële vermeerdering. Naast Dipslides en bijpassende incubator heeft Lovibond test kits voor Legionella en voor Coliforme/E-Coli bacteriën.

Aanvullende info  

 of op de site van Lovibond

www.lovibond.com

 

logo

bestellen

Bestellen

074-2915150
Offerte

Offerte

074-2915150

Terug gebeld worden?