BalanceCon van Kuntze

Controller Alkaliteit / Buffer capaciteit

Veel zwembaden hebben problemen met het op peil houden van de alkaliteit van het water. Deze alkaliteit is een maat voor het bufferend vermogen van het water en één van de belangrijkste parameters in de verzadigings-index van het water. Door middel van toevoeging van natriumbicarbonaat kan men de alkaliteit verhogen en / of op peil houden. Meting van de alkaliteit geschiedt momenteel handmatig door middel van een test set of een fotometer. Onze leverancier Dr. Kuntze heeft al enkele jaren geleden een apparaat ontwikkeld (de BalanceCon) waarmee bij de drinkwaterproductie de kalk agressiviteit (Verzadigings- Index) gemeten wordt. Deze BalanceCon werkt volgens DIN 38404-10 : 1995-04 Calcitsättigung (kalk-koolzuur evenwicht). Door vanuit dit apparaat de beluchting aan te sturen (CO2 uitdrijven), is men in staat om, uitgaande van wisselende kwaliteit toevoerwater, een eindproduct met een constante VI af te leveren. Op deze wijze wordt de BalanceCon al jaren in de Duitse drinkwaterproductie toegepast.

Proeven in zwembaden hebben aangetoond dat de BalanceCon ook uitermate geschikt is om de alkaliteit van het water te monitoren. Middels de ingebouwde regelaar kan men een doseerpomp voor de natriumbicarbonaat dosering aansturen waardoor men in staat is om de alkaliteit in het zwembadwater op eenvoudige wijze constant te houden.

Kuntze BalanceCon Alkakaliteit controller

Highlights van de BalanceCon

  • Betere en constantere kwaliteit van het zwembadwater
  • Beter bufferend vermogen van het zwembadwater
  • Eenvoudige unit / eenvoudige installatie
  • Stabiele Langelier / Verzadigingsindex
  • Geen kalkafzetting of opgelost voegwerk
  • Minder problemen met metalen leidingwerk

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op!