Testomat ECO C van Gebrüder Heyl

De alkaliteit van zwembadwater wordt een steeds belangrijkere parameter. De alkaliteit, ook wel de buffercapaciteit genoemd, is o.a. bepalend voor een stabiele pH-waarde. Een juiste en stabiele pH waarde is wederom bepalend voor een adequate desinfectie van het zwembadwater.

Bij een te lage buffercapaciteit (WHVBZ: advies minimaal 1 mmol per liter) zal de pH bij dosering van minimale hoeveelheden zuur of loog sterk gaan variëren. Deze sterke pH schommeling is onwenselijk. Zeker als men in ogenschouw neemt dat een optimale desinfectie pH afhankelijk is.

Daarnaast bepaalt de buffercapaciteit in hoge mate of zwembadwater agressief is t.o.v. metaal en kalkhoudende materialen (bijv. voegwerk)

Met name in turbulent en warm zwembadwater zal de buffercapaciteit laag zijn. Hier wordt het van nature in water opgeloste bicarbonaat uitgedreven in de vorm van koolzuurgas.

In veel Nederlandse zwembaden is de focus voornamelijk gericht op pH, vrij- en totaal chloor, terwijl de buffercapaciteit veel minder wordt gemeten of bewaakt. De buffercapaciteit kan eenvoudig continue gemeten worden met de controller van Gebrüder Heyl: De Testomat ECO C
Indien gewenst kan hiermee ook de dosering van natriumbicarbonaat geregeld worden!

 

Meer info over de Testomat ECO C?

bestellen

Bestellen

074-2915150
Offerte

Offerte

074-2915150

Terug gebeld worden?