Testomat 2000 serie

Met de Testomat analyzers bieden we een wijde range aan van online analyse apparatuur voor het monitoren van de water kwaliteit. Voor de meeste belangrijke parameters in de industriële waterbehandeling is er een Testomat 2000 analyzer van de Duitse fabrikant Gebrüder Heyl. De Testomat 2000 is een online analyzer die door het titreren van indicator een kleuromslag bereikt in de meetkamer van de analyzer. Deze meetkamer is gemonteerd in de zogenoemde meetkamerhouder. Deze meetkamerhouder is voorzien van LED’s en een ontvanger, hiermee wordt gekeken bij welke hoeveelheid indicator de kleur omslaat. De uitkomst hiervan is de meetwaarde van de te bepalen parameter(s). Voor het meten van bepaalde parameters worden de LED’s ook gebruikt als fotometer. Denk hierbij aan het meten van het vrij en totaal chloor. Hier wordt een standaard hoeveelheid reagens gedoseerd en de ontstane kleur van het monster geeft dan, na vergelijk met de bekende ijklijn, de meetwaarde. Op het display kunt u de actuele meetwaarde aflezen en de ingestelde grenswaarden. Onder het display is een flowchart afgebeeld met oplichtende LED’s. Deze geven de status van de meting weer. Grenswaarden, foutmeldingen, meetintervallen zijn eenvoudig in het menu in te stellen. Optioneel voor de Testomat 2000 serie zijn de insteek printen voor de stroomuitgang, internetverbinding en datalogger. (Let op, er is maar plaats voor 1 insteekprint)

Testomat_2000

Beschikbare Testomat 2000 uitvoeringen:
 

Testomat 2000 water hardness / water hardheid
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde.

Testomat 2000 CAL calibration / kalibratie
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met als extra een kalibratie mogelijkheid!

Testomat 2000 V
Geschikt voor het meten en mengen of mixen van 2 verschillende waterstromen naar 1 waterstroom met de gewenste of ingestelde hardheid. De stroomuitgang stuurt een 3/2-weg ventiel aan voor het mengen van het water. (Ventiel niet inbegrepen). Meetbereik 1.0-25.0 °dH hardheid of 1.0-20.0 °dH carbonaat hardheid.

Testomat 2000 self-clean
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met als extra een reiniging of desinfectie stap na elke meeting.

Testomat 2000 antox
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Voor toepassingen waar de concentraties oxidanten in het meetwater hoger zijn dan toegestaan bij de standaard T2000. De extra indicator dosering zorgen dan voor verlaging van deze stoffen in het watermonster.

Testomat 2000 DUO
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met deze Testomat kan men 2 verschillende waterstromen, bijvoorbeeld het in- en uitgaande water, monitoren.

Testomat 2000 CLF chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van vrij chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 CLT chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van totaal chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 CLT self-clean chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van totaal chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2. Met als extra een reiniging of desinfectie stap na elke meeting.

Testomat 2000 CLO2 chloordioxide / chlorine dioxide
Geschikt voor het meten van chloordioxide in een meetbereik van 0,0 tot 4,7 mg/l (ppm) ClO2.

Testomat 2000 THCL
Geschikt voor het meten van hardheid 0,25 tot 2,50 odH en totaal chloor 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 bromine / broom
Geschikt voor het meten van broom in het bereik van 0,0 tot 5,6 mg/l (ppm) Br2.

Testomat 2000 CrVI chroom VI of zeswaardig chroom
Geschikt voor het meten van chromaat 0,0 tot 2,0 mg/l (ppm) CrO42- of chroom 0,0 tot 1,0 mg/l (ppm) Cr6+

Testomat 2000 Fe iron / ijzer
Geschikt voor het meten van ijzer 0,0 tot 1,0 mg/l (ppm) Fe.

Testomat 2000 polymer polyacrylates / polyacrylaten
Geschikt voor het meten van verschillende polyacrylaten van 0,0 tot 50,0 mg/l (ppm). Let op, hiervoor kunt u bestaande reagens gebruiken of de nieuwe polymeer reagens van Heyl. Dit met het oog op de vele verschillende polyacrylaten.

Testomat 2000 PO4 phosphate / fosfaat
Geschikt voor het meten van Fosfaat 0,0 tot 10,0 mg/l (ppm) PO43-.

Testomat 2000 SO3 sulfite / sulfiet
Geschikt voor het meten van Sulfiet 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) SO32-.


Meer informatie over de Gebrüder Heyl Testomat 2000?