CZV of COD meting

De bepaling van het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) of Chemical Oxygen Demand (COD) wordt uitgevoerd om te bepalen hoeveel oxideerbaar materiaal in water aanwezig is. Micro organismen zoals bacteriën kunnen de vervuiling in het water afbreken. Indien er teveel organisch materiaal in afvalwater aanwezig is, dan is er naar verhouding te weinig zuurstof aanwezig voor eventuele andere organismen in het water. Het CZV of COD geeft het gewicht aan zuurstofgas weer dat verbruikt wordt om het oxideerbaar materiaal af te breken en wordt uitgedrukt in milligram per liter (mg /l).

Lovibond SpectroDirect COD

COD Vario setups

Lovibond heeft een vijftal fotometers waarmee het CZV gemeten kan worden: MD100,  MD200, MD600, MD610, MultiDirect, en SpectroDirect.
Er zijn ook complete sets met fotometer, thermoreactor RD125 en kuvettentests (COD Vario tube tests) verkrijgbaar. Een erg handig accessoire is de automatische pipet met bijbehorende pipetpunten voor een snelle en vooral nauwkeurige monsterhandling!

Op deze pagina kunt u meer info vinden over de complete COD Vario sets, de thermoreactor RD 125 en de kuvettentests COD Vario tube tests.