RD125 Thermoreactor

Chemische ontsluiting is noodzakelijk als monster voorbereiding voor de fotometrische bepalingen van het chemisch zuurstof bereik (COD), het totaal chroomgehalte, het totaal fosfaat gehalte, totaal stikstof en de TOC (Total Organic Carbon) bepaling.

Via het toetsenbord van de RD125 is de noodzakelijke temperatuur instelling en de reactietijd in te stellen. De thermoreactor heeft drie temperatuur bereiken (100 oC / 120 oC / 150 oC) en drie voor geprogrammeerde reactietijden (30 min. / 60 min. / 120 min.). Na beëindiging van de chemische ontsluiting schakelt de reactor automatisch uit en maakt dit kenbaar met een akoestisch signaal en een knipperende LED. De RD125 thermoreactor beschikt over 24 boringen geschikt voor 16 mm diameter kuvetten.

Lovibond RD125 thermoreactor

Highlight van de Lovibond RD125 thermoreactor

  • Drie bereiken voor temperatuur 100 / 120 / 150 °C
  • Drie voorgeprogrammeerde reactietijden 30 / 60 / 120 minuten
  • 24 meetplaatsen voor 16mm kuvetten

Meer informatie over de Lovibond RD125 themoreactor?