Testomat 2000 serie

De Testomat 2000 serie analyzers, van Gebrüder Heyl, biedt u de mogelijkheid om uw waterkwaliteit te monitoren aan de hand van een wijde range aan online analyse apparaten. Deze online analyzers werken op basis van titratie, indicator wordt getitreerd tot er een kleuromslag bereikt is. Aan de hand hiervan kunt u op het display de actuele meetwaarde aflezen. Onder het display is een flowchart afgebeeld met oplichtende LED’s.  Deze geven de status van de meting weer. Grenswaarden, foutmeldingen, meetintervallen zijn eenvoudig in het menu in te stellen. Optioneel voor de Testomat 2000 serie zijn de insteek printen voor de stroomuitgang, internetverbinding en datalogger.

 

Testomat 2000 water hardness / water hardheid
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde.

Testomat 2000 CAL calibration / kalibratie
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met als extra een kalibratie mogelijkheid!

Testomat 2000 self-clean
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met als extra een reiniging of desinfectie stap na elke meeting.

Testomat 2000 DUO
Geschikt voor het meten van de water hardheid van 0,05 – 25 odH, carbonaathardheid, p – waarde of minus m - waarde. Met deze Testomat kan men 2 verschillende waterstromen, bijvoorbeeld het in- en uitgaande water, monitoren.

Testomat 2000 CLF chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van vrij chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 CLT chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van totaal chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 CLT self-clean chlorine / chloor
Geschikt voor het meten van totaal chloor in een meetbereik van 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2. Met als extra een reiniging of desinfectie stap na elke meeting.

Testomat 2000 CLO2 chloordioxide / chlorine dioxide
Geschikt voor het meten van chloordioxide in een meetbereik van 0,0 tot 4,7 mg/l (ppm) ClO2.

Testomat 2000 THCL
Geschikt voor het meten van hardheid 0,25 tot 2,50 odH en totaal chloor 0,0 tot 2,5 mg/l (ppm) Cl2.

Testomat 2000 bromine / broom
Geschikt voor het meten van broom in het bereik van 0,0 tot 5,6 mg/l (ppm) Br2.

Testomat 2000 CrVI chroom VI of zeswaardig chroom
Geschikt voor het meten van chromaat 0,0 tot 2,0 mg/l (ppm) CrO42- of chroom 0,0 tot 1,0 mg/l (ppm) Cr6+

Testomat 2000 Fe iron / ijzer
Geschikt voor het meten van ijzer 0,0 tot 1,0 mg/l (ppm) Fe.

Testomat 2000 polymer polyacrylates / polyacrylaten
Geschikt voor het meten van verschillende polyacrylaten van 0,0 tot 50,0 mg/l (ppm). Let op, hiervoor kunt u bestaande reagens gebruiken of de nieuwe polymeer reagens van Heyl. Dit met het oog op de vele verschillende polyacrylaten.

Testomat 2000 PO4 phosphate / fosfaat
Geschikt voor het meten van Fosfaat 0,0 tot 10,0 mg/l (ppm) PO43-.

Testomat 2000 SO3 sulfite / sulfiet
Geschikt voor het meten van Sulfiet 0,0 tot 20,0 mg/l (ppm) SO32-.

 

Meer informatie over de Gebrüder Heyl Testomat 2000?

 

Gebruiksaanwijzing Testomat 2000                                      

bestellen

Bestellen

074-2915150
Offerte

Offerte

074-2915150

Terug gebeld worden?